Verksamhet
Advokatfirman kan biträda med juridisk kompetens inom hela
det juridiska fältet med tyngdpunkten på områden som följer:
- Brottmål - Migrationsrätt
- Affärsjuridik - Familjerätt
- Fastighets- och hyresrätt - Arbetsrätt
- Skattefrågor
Målsättning
Vår målsättning är att snabbt och effektivt biträda våra klienter i juridiska spörsmål. Vårt motto är kompetens, flexibilitet och tillgänglighet. Vi befinner oss som längst fyra timmar plus restid från våra klienter.

Hur fungerar finansieringen?
Tillbaka till startsidan...
© 2015 Advokatfirman Sven-Eric Ohlsson AB. All rights reserved.